#Switch pranešėjai - 2018


ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje žinomiausi ICT srities profesionalai, verslo ir viešojo sektoriaus atstovai iš dalyvaujančių šalių.
Werner Stengg

Henna Virkkunen

Contacts

Do you have
any questions,
offers, or would
like to become
our partner?

Fill in this form, send it to us, and we'll get back to you shorty