Speakers

Arminas Varanauskas

Arminas Varanauskas

A. Varanauskas puikiai susipažinęs su švietimo situacija, buvo daugelio ministerijos darbo grupių, taip pat ir ŠMM Kolegijos, Studijų kokybės vertinimo centro tarybos narys, ekspertas, daugelio projektų vadovas. Jis taip pat yra Lietuvos švietimo tarybos (LŠT), švietimo savivaldos institucijos, atliekančios ekspertinį vertinimą ir konsultuojančios strateginiais plėtros klausimais, narys, Žinių ekonomikos forumo direktorius, Europinio į studentą orientuoto mokymosi ekspertų tinklo narys. Šiemet jis vadovavo LŠT Lietuvos švietimo būklės 2013-2016 metais apžvalgos rengimui.


Anksčiau jis dirbo Vilniaus universiteto Studentų atstovybėje ir buvo daugelio su universitetu bei aukštuoju mokslu susijusių darbo grupių ir komisijų narys. A. Varanauskas yra baigęs žurnalistikos bakalauro studijas Vilniaus universitete, taip pat įgijęs edukologijos magistro laipsnį to paties universiteto Filosofijos fakultete.

 

Arminas Varanauskas

Contacts

Do you have
any questions,
offers, or would
like to become
our partner?

Fill in this form, send it to us, and we'll get back to you shortly.